Use promo code YOHO20 to save 20% on bookings

ඔබේ දියුණුව, අපේ දියුණුවයි .

අප සමඟ එකතු වී,
හෝටලයක්, බංගලාවක් හෝ වෙනත් සංචාරක නවාතැන්පලක් සොයන
ලොව පුරා විසිරී සිටින සංචාරකයින් ඔබ වෙත ආකර්ෂණය කරගන්න.
පියවර 1 හෝටලයේ නම * ඔබගේ නම  * දුරකථන අංකය  * +94 විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය  * ඉදිරියට අපගේ නියෝජිතයෙක් ඔබ සමඟින් ඉක්මණින් සම්බන්ධ වනු ඇත.
පියවර 2 නගරය * කුමන ආකාරයේ හෝටලයකද?  * කාමර ගණන  *
ඉදිරියට අපගේ නියෝජිතයෙක් ඔබ සමඟින් ඉක්මණින් සම්බන්ධ වනු ඇත.
පියවර 3 ලබා ගත හැකි පහසුකම්  * ඔබට අපව අවශ්‍ය ඇයි?  * අපගේ නියෝජිතයෙක් ඔබ සමඟින් ඉක්මණින් සම්බන්ධ වනු ඇත.

අප හා සිටින ජාත්‍යන්තර හෝටල් කාමර බෙදාහැරීමේ ජාලයන්

Yoho Bed සමඟ හවුල් විය යුත්තේ ඇයි?

වෙළඳ නාමය සහ අළෙවිකරන සහාය

Yoho Bed හි වෙළඳ නාමයේ ශක්තිය අපි ඔබ සමඟ බෙදා ගන්නෙමු. අපගේ ජාත්‍යන්තර හෝටල් කාමර බෙදාහැරීමේ ජාලයන්, තෙවන පාර්ශව අලෙවිකරන ජාල සහ නවීන අළෙවිකරන ක්‍රමවේද සහ සේවාවන් ලබා ගෙන ඔබගේ හෝටලය වැඩි දියුණු කර ගන්න .

මෙහෙයුම් සහාය

Yoho Bed සමඟ ඔබගේ සංචාරක හෝටලයේ කාමර වෙන්කිරීම, කළමණාකරනය කිරීම සහ නවීන තාක්ෂණය යොදා ගැනීම මගින් ඔබගේ හෝටලයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකරගන්න.

පැය 24 පුරාම සහයෝගය ලබා ගන්න

අප විසින් ඔබ හට අපගේ 24 පැය පාරිභෝගික සේවයේ සහ සංචාරකයන්ගේ අදහස් හා යෝජනා කළමණාකරනය කිරීමට අවශ්‍ය සහය ලබා දෙනු ලැබේ. ඔබගේ සංචාරක හෝටලයේ සමස්ථ සේවය විශිෂ්ට මට්ටමකට වැඩි දියුණු කරගැනීම සඳහාද අපි ඔබට සහය දෙන්නෙමු.

වෙනත් අතිරේක සේවාවන්

සංචාරක හෝටලයක් පවත්වා ගැනීමට අදාල පුහුණු කිරීම් සහ අවශ්‍ය කරන අනෙකුත් සේවාවන් අප විසින් ඔබ හට ලබා දෙනු ලැබේ.

හෝටලයට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ සුවිශේෂ වැඩි වීමක්.

“මම නිවසේ සිට සංචාරක නවාතැන්පලක් පවත්වාගෙන යමි. මුල් අවධියේදී සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය වැඩි කරගැනීම මා හට විශාල අභියෝගයක් විය. Yoho Bed සමඟ හවුල්වීමෙන් පසු මාගේ හෝටලයට සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමේ විශාල වැඩි වීමක් විය . ඔවුන් දෙන සහයෝගය නිසා මට සංචාරකයන් සඳහා සුවිශේෂී සේවාවක් ලබා දෙන්න හැකි වී තිබෙනවා."

හර්ශිනි, Yoho Frangipani
ඉතා අනර්ඝ පාරිභෝගික සහ මෙහෙයුම් සේවාවන්

“මගේ හෝටලයේ ප්‍රමිතිය ඉහළ නැංවීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා මට Yoho Bed ආයතනයෙන් ලැබුණු උපකාරය අති මහත්ය. Yoho Bed කාර්යමණ්ඩලය හැම විටම අප ගැන සැලකිලිමත් වන අතර අපට සේවය වැඩි දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය කරන උපදෙස් නිරතුරුව ලබා දේ . එබැවින් මා හට සෑම විටම, සංචාරකයින්ගේ අපේක්ෂාවන් ඉටු කිරීම පහසු වී ඇත .”

කළන ජයසූරිය, Yoho Lavinia Villa
ආදායමේ සුවිශාල වර්ධනයක්

“Yoho Bed සමඟ හවුල් වී දවස් ගනනක් ඇතුලත, මගේ ආදායමේ සුවිශාල වර්ධනයක් දකින්නට ලැබුනා. Yoho Bed විසින් සපයන ලද තාක්ෂණික සහාය, මගේ හෝටලයේ සියලු කටයුතු කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කර ගැනීමට උපකාර විය."

K. හිත්ගොඩ, Yoho Kandy City Rest

Yoho Bed සම්බන්ධයෙන් ඔබට පැන නැගිය හැකි ප්‍රශ්ණ

පෝරමය ඉදිරිපත් කළ පසු සිදුවන්නේ කුමක්ද?

පෝරමය පිරවීමෙන් පසු, අපගේ නියෝජිතයෙක් විසින් ඔබව සම්බන්ධ කර ගනු ඇත. ඔබගේ සංචාරක හෝටලය අපගේ ප්‍රමිතීන් සපුරාලන්නේද යන්න සනාථ කර ගැනීම සඳහා පරික්ෂා කිරීමෙන් පසු ඔබගේ හෝටලය Yoho Bed හෝටල් ජලයට ඇතුලත් කරගනු ඇත.

ගෙවීම් සිදුවන්නේ කෙසේද ?

Tසංචාරකයින්ට ගෙවීම් කළ හැකි ක්‍රම දෙකක් ඇත. Online ගෙවීම් Yoho Bed ගිණුමට බැර වේ. අප විසින් ඔබට අදාළ ගෙවීම ඉන් පසු ඔබගේ ගිණුමට බැර කරනු ඇත. සංචාරකයා හෝටලයේදී කරන ගෙවීම ඔබ විසින් එකතු කළ යුතුය. අප විසින් ඊට අදාල ඉන්වොයිසය ඔබට යොමු කළ පසු, අපට ගෙවිය යුතු මුදල සහ OTA වෙත කළ යුතු මුදල ඔබ විසින් අප ගිණුමට බැර කල යුතු වේ.

Yoho Bed විසින් ඍජු bookings ලබා දෙනවාද?

අප විසින් ඍජුවbookings ලබා නොදෙන අතර අපගේ ජාත්‍යන්තර හෝටල් කාමර බෙදාහැරීමේ ජාල සහ තෙවන පාර්ශව අලෙවිකරන ජාල හරහා ස්මාර්ට් මිල උපාය මාර්ග භාවිතා කර අප විසින් ඔබට වැඩි අලෙවියක් ලබා දෙන්නෙමු .

Yoho Bed විසින් ලබා දෙන අතිරේක පහසුකම් හී ලේබල් වල වෙනස්කම් කළ හැකිද ?

අප විසින් ලබා දෙන ෂැම්පු, සබන් වැනි දෙයෙහි ලේබල් වල කිසිදු වෙනසක් කිරීමට අවසර නැත.

මාගේ OTA ලියාපදිංචි විස්තර Yoho Bed සඳහා ලබා දිය යුත්තේ ඇයි?

අප විසින් ඔබගේ හෝටලයේ සියලුම OTA ලියාපදිංචි කළමණාකරනය කරනු ලබයි. එහිදී මිල සමානාත්මතාව පවත්වා ගැනීම සහ හෝටලයේ සීමාව ඉක්මවා වන වෙන් කිරීම වළක්වා ගත හැක.

Yoho Bed සහ booking.com එක සමානද ?

අපි booking.com වැනි තෙවන පාර්ශව අලෙවිකරණ ජාල සමඟ වැඩි විකිණීම් සහ අලෙවිකරන සේවාවන් සඳහා හවුල් වී වැඩ කරන්නෙමු. අපගේ ඒකායන අරමුණ ඔබගේ හෝටලයට දියුණුව ළඟා කරදීමයි. සංචාරකයින්ට අපගේ අලෙවිකරන ජාල හරහාද ඍජු වෙන්කිරීම් කළ හැක.

More questions
About Us Partner With Us Blog